Prihrana batata

Pročitaj

Prije sadnje batata u tlo unijeti granulirano gnojivo GRANU POTTASE (Kalij sulfat, K2O=50,3%, SO4 =52,6%) u količini 250-400 kg.

Potapanje presadnica pred sadnju: Rootex 0,5 kg/100 L vode + Bioplex 0,2 L/100 L vode

Vrsta gnojiva Kap na kap Folijarna
Novalon 12-48-6 / Bioplex - primjena krajem travnja kada prođe opasnost od proljetnih mrazeva Novalon 12-48-6 - 40 kg/ha (ili 2 gr po biljci) Bioplex - 0,8 l/ha
Novalon 20-20-20 - primjeniti u dva navrata, u prvoj polovini svibnja i ponoviti nakon 10-12 dana 25 kg/ha + 25 kg/ha
AMCO POTATO (14-25-13+3,2 MgO+12,5 SO +1,8 Zn) - primjeniti 2 puta tjekom 6. mjeseca 5 kg/ha + Bioplex 0,4 l + INEX 0,3L/600 l vode
AMCOLON 6-12-36 - primjena na početku i pred kraj 7. mjeseca 25 kg/ha + 25 kg/ha
BARRIER (Ca0 10% + SiO2 24%) 2 l/ha
Novalon 0-5-35 ili 10-0-40 - primjeniti 2 puta u periodu od 10 dana 25 kg/ha + 25 kg/ha
BARRIER (Ca0 10% + SiO2 24%) 2 l/ha