Folijarna prihrana bobičastog voća

Preporuka za folijarnu prihranu malina i kupina

Malina, za razliku od drugih bobičastih voćaka, uzima najveće količine hranjivih elemenata iz tla. Za njezino dobro uspevanje neophodne su velike količine organske tvari, jer svake godine razvija veliki broj novih izdanaka, a na starima donosi obilje roda, koji se poslije sazrijevanja suše, pa je svake godine za obnovu grma i visoke prinose neophodna velika količina organske tvari. Malina od svih elemenata najviše troši kalij, zatim dušik i fosfor. Zasade maline u rodu treba redovito svake godine gnojiti i to dosta velikim količinama organskih i mineralnih gnojiva. Gnojidba zasada u rodu može biti: Osnovna gnojidba, prihranjivanje i gnojidba folijarnim gnojivima. Folijarnom gnojidbom se može brzo djelovati u prehrani važnijim makro, a posebno mikroelementima. Tretiranje se izvodi obično u dva ili tri navrata istovremeno kada se vrši tretiranje protiv uzročnika bolesti i štetnika. Treba poštovati koncentraciju primjene iu prskalici prvo rastvoriti folijarno gnojivo, a zatim potrebne pesticide. Prihranjivanje se može obaviti i fertigacijom, posebno kada je potrebno pojačati prehranu i u vrijeme nalijevanja ploda i pred berbu. Za to mora postojati instaliran sustav za navodnjavanje i moraju se koristiti specijalna vodotopiva gnojiva određene formulacije.

Suvremeni zasadi kupine su visokointezivni i vrlo rodni, i zato ih treba redovito i obilno gnojiti. Time se izravno utječe na rentbilnost proizvodnje, duži eksploatacijski period i osigurava visok prinos i dobru kvalitetu plodova. Količina i vrsta gnojiva ovisi o plodnosti tla, klimatskih uvjeta i meliorativne gnojidbe. Za gnojenje kupine koriste se organska i mineralna gnojiva, a po potrebi i folijarna. Po vrsti gnojidba može biti osnovna i dopunska (prihranjivanje). Osnovna gnojidba obavlja se u kasnu jesen i izvodi se stajskim i kompleksnim mineralnim gnojivima. Kupina je voćka koja za svoj razvoj i plodonošenje zahtjeva veliku količinu kalija, nešto manje dušika, a zadovoljava se manjom količinom fosfora. Najveće potrebe za kalijem kupina pokazuje u vremenskom intervalu od početka vegetacije pa do kraja sazrijevanja plodova, a za dušikom u prvoj polovici vegetacije kada je intezivan porast izdanaka i rodnih grančica. Vrste mineralnih gnojiva biraju se u velikoj mjeri ovisno o osobinama zemljišta, a posebno od njegove ph vrijednosti. Uporaba folijarnih gnojiva kod kupine je vrlo prikladna i korisna kako bi se u kratkom vremenskom razdoblju otklonili uočeni nedostaci. Folijarno gnojivo se najčešće primjenjuje zajedno sa sredstvima za zaštitu.

Preporuka za folijarnu prihranu malina i kupina
Pročitaj

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze

Malina


Kupina


Nedostatci


Preporuka za folijarnu prihranu jagoda

Pročitaj

Gnojidba predstavlja važan tehnološki zahvat u proizvodnji jagode, koji značajno utječe na visinu i kvalitetu prinosa. Ovisno o količini fosfora i kalija u tlu, potrebno je prilagoditi i gnojidbu jagode.

Kod gnojidbe dušikom, koji je vrlo pokretan element u tlu, a kako jagoda ima plitko korijenje, mora se posvetiti posebna pažnja. Osim potrebe biljaka za dušikom, potrebno je voditi računa o pH vrijednosti tla, mehaničkom sastavu tla i obliku primjenjenog dušika. Kod primjene dušika u obliku nitrata ukupnu dozu gnojidbe potrebno je podijeliti na veći broj tretmana, zbog vrlo lakog ispiranja iz tla, lakšeg mehaničkog sastava. Kod primjene dušičnih gnojiva, najmanje 50% od ukupne količine treba biti u nitratnom obliku.

Kod uzgoja jagode, samo se dušik i kalij, mogu dodavati naknadno, dok se sva potrebna količina fosfornih gnojiva moraju dodati kod pripreme tla za sadnju. Ukoliko se na osnovi analize tla utvrdi i značajan nedostatak željeza, isti se mora dodavati kod pripreme tla za sadnju, u potrebnim količinama.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci


Preporuka za folijarnu prihranu borovnice

Pročitaj