Prihrana duhana

Najsigurniju, najtočniju i najracionalniju gnojidbu odredit ćemo ako obavimo analizu tla. Za izgradnju 100 kg suhe tvari duhanu treba osigurati: 3-3,5 kg N, 1,5-2,5 kg P2O5, 6-7 kg K2O. Za Virginia tip gnojidbom bi trebalo dodati 30-40 kg/ha N (NO3), 20-30 kg/ha P2O5 i 140-160 kg/ha K2O. Za Burley tip gnojidbom bi trebalo dodati 60-80 kg/ha N, 80-100 kg/ha P2O5 i 160-200 kg/ha K2O.

Preporučeni proizvodi:

Osnovna gnojidba u jesen ili pred sadnju:
  • Yara 9:12:25+2MgO+2,6 S+0,02 B ili 11:22:16+10 S u količini 200-400 kg/ha; GranuPotasse K20 50+SO4 52,6 u količini 150-300 kg/ha.
  • Prihrana dušikom: YaraLiva Calcinit 100-150 kg/ha
  • Folijarna prihrana: Folijarna gnojiva sa više elemenata ovisno o fazi duhana Novalon 3-5 kg/ha, Kalex Cu ili Kalex 2-3 l/ha; mikroelementi Trazex 0,5 -1 kg/ha.

Prilikom stresnih uslova suše, tuće...obavezno primjeniti Bioplex u dozi 0,4-0,6 l/ha.

Duhan zahtjeva upotrebu gnojiva bez klora-Cl, što znači da osnovnu gnojidbu obavljamo proizvodima na bazi kalij sulfata. Bitno je naglasiti ulogu sumpora kod gnojidbe duhana. Sumpor ima pozitivno djelovanje na kvalitativna svojstva kod duhana. On oslobađa blokirani fosfor i mikroelemente u tlu koje biljka lakše usvaja. Također, sumpor je bitan jer pomaže izgradnji suhe tvari što pridonosi boljoj kvaliteti i boji lista duhana a može imati i sporedno fungicidno djelovanje i tako smanjiti zarazne bolesti duhana.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci