Folijarna prihrana jezgričavog voća

Prema obliku ploda voćne vrste jabuka, kruška, dunja, mušmula, spadaju u jezgričavo voće.

Zbog posebnosti korijenovog sustava voćaka kao višegodišnjih kultura, njihova ishrana je znatno složenija nego ishrana jednogodišnjih kultura.

Gnojidbom se regulira trajanje vegetacije, otpornost na mrazove, bolesti i štetnike, zatim kvaliteta i trajnost plodova kao i dugovječnost voćaka.

U redovitoj gnojidbi razlikuje se meliorativna gnojidba, gnojidba mladih nasada te gnojidba nasada u punoj rodnosti. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske analize tla.

S proizvodnog stajališta najvažnije je razdoblje pune rodnosti voćaka. Redovita gnojidba dugogodišnjih nasada obavlja se dva ili više puta godišnje, a sastoji se od osnovne gnojidbe i folijarne prihrane.

Folijarna prihrana jezgričavog voća

1. faza – pojava pupoljka
 • Za preventivno zaštitino djelovanje i povećavanje otpornosti biljke na abiotske i biotske nepovoljne čimbenike koristiti Kalex Cu, tekuće gnojivo s visokim sadržajem helatnog bakra i fosfora, folijarno u količini 1-1,5 L/ha, te Amcopaste 12-30-6 kroz sustav kap na kap 50-150 g po stablu koja osim folijarne gnojidbe smanjuje rast algi i čisti sustav za navodnjavanje od postojeće salitre.
  • Kalex Cu je tekuće gnojivo s visokim sadržajem bakra, a Amcopaste 12-30-6 je NPK folijarno gnojivo koje smanjuje rast algi i stvaranje kamenca unutar sustava za navodnjavanje.
2. faza – prije cvatnje
 • U fazi klijanja polena i zametanja plodova koristiti folijarno Kelatex Ca+B u količini 1-1,5 kg/ha.
  • Kelatex Ca+B je izvor kalcija (Ca) i bora (B) nadopunjeno s L-aminokiselinama i organskim ekstraktima.
3. faza – od početka cvjetanja do početka listanja
 • U ovog fazi preporuča se folijarno korištenje Bioplexa u količini 0,7 – 1L/ha za jačanje biljnih funkcija – antistres.
4. faza - nakon cvjetanja
 • U prvoj primjeni nakon cvjetanja za razvoj lisne mase i plodova preporuča se:
  • Novalon 20-20-20+TE, folijarno, u količini 0,5-0,8 %
  • Multi N, tekuće folijarno gnojivo koje sadrži 40% dušika, folijarno, u količini 0,2-0,3%
  • Amcopaste 13-13-13, kroz sustav kap na kap, u količini 50-150 g po stablu
 • Drugu primjenu ovim preparatima ponoviti za 10 dana.
5. faza - prva primjena kada je plod veličine lješnjaka, druga primjena kada je plod veličine oraha
 • Gnojivo YaraLiva Calcinit koristiti za kvalitetu plodova, otpornost na stres i bolesti, folijarno u količini 5-7 kg/ha.
6. faza – sazrijevanja plodova
 • U fazi sazrijevanja plodova, prihranu vršiti svakih 10 dana folijarno, vodotopivim gnojivom Novalon 15-5-35+TE u količini 0,5-0,8 % + Bioplex, biostimulator, u količini 0,7-1L/ha. Na taj način biljka vrši akumulaciju šećera, poboljšava obojenost, težinu i čvrstoću plodova.
7. faza
 • Calcium mainstay za bolje čuvanje plodova, koristiti folijarno 0,3-0,5% te Barrier za sprečavanje ožegotina.
 • Prva primjena kada su plodovi odrasli, druga primjena za plodove u zrenju, treća primjena 10 dana prije berbe.
8. faza – pred berbu
 • Pred berbu koristiti vodotopivo gnojivo Novalon 0-5-35+4,5MgO+TE, folijarno 0,5-1 % i na taj način se povećava udio suhe tvari u plodovima, daje dobru obojenost plodova.
9. faza – nakon berbe
 • U fazi stvaranja rezervi za pojačani rast pupoljaka iduće sezone, folijarno se preporuča gnojivo Multi N (2-3L/100L vode) i Tropicel ili Trazex (1 kg/ha).

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima koristiti Bioplex, folijarno 0,5-1 L/ha čime se stiče otpornost na sušu, tuču, visoku vlagu i bolesti.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci