Folijarna prihrana jezgričavog voća

Prema obliku ploda voćne vrste jabuka, kruška, dunja, mušmula, spadaju u jezgričavo voće.

Zbog posebnosti korijenovog sustava voćaka kao višegodišnjih kultura, njihova ishrana je znatno složenija nego ishrana jednogodišnjih kultura.

Gnojidbom se regulira trajanje vegetacije, otpornost na mrazove, bolesti i štetnike, zatim kvaliteta i trajnost plodova kao i dugovječnost voćaka.

U redovitoj gnojidbi razlikuje se meliorativna gnojidba, gnojidba mladih nasada te gnojidba nasada u punoj rodnosti. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske analize tla.

S proizvodnog stajališta najvažnije je razdoblje pune rodnosti voćaka. Redovita gnojidba dugogodišnjih nasada obavlja se dva ili više puta godišnje, a sastoji se od osnovne gnojidbe i folijarne prihrane.

Folijarna prihrana jezgričavog voća

Pročitaj

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima koristiti Bioplex, folijarno 0,5-1 L/ha čime se stiče otpornost na sušu, tuču, visoku vlagu i bolesti.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci