Folijarna prihrana koštičavog voća

Pročitaj

Prema obliku ploda voćne vrste - marelica, breskva, višnja, trešnja, šljiva, nektarina, spadaju u grupu koštićavog voća. Za svoj rast i razvoj traže duboka, strukturirana tla, bogata hranjivima i organskom tvari. Intenzivan uzgoj koštićavog voća obuhvaća gnojidbu na zalihu, odnosno meliorativnu gnojidbu, a kasnije gnojidbu prema životnim i godišnjim ciklusima.

Listopad je mjesec u kojem se uglavnom većina voćnih vrsta nalazi u fazi priprema za prelazak u zimsko mirovanje.

Koštičavo voće trešnja,višnja ,kajsija,šljiva,breskva,../ za start u proljeće priprema se u jesen zadnjom folijarnom prihranom i to prije opadanja lišča dok je još lišče fiziološki aktivno. Folijarnom prihranom se stvara rezerva u korjenu i kori drveta /korjenove dlačice i korijen rastu u jesenskom periodu i akumuliraju hranjiva .

Hranjivi elementi dušik, cink, bor mogu biti limitirajuči faktori u proizvodnji koštičavog voča, a to je posebno izraženo na tlima visokog pH ( preko 7 ) te ako tla sadrže veću količinu fosfora ili se koristi nedozreli stajnjak (postoji blokada hraniva).

Potrebe koštičavih voćaka za dušikom, borom, cinkom posebno su izražene u proljeće kada kreće vegetacija te će ih biijka koristiti iz rezerve stvorene jesenskom prihranom preko lista.

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima koristiti Bioplex, folijarno 0,5-1 L/ha čime se stiče otpornost na sušu, tuču, visoku vlagu i bolesti.

Folijarna prihrana višnje (PDF)


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci