Folijarna prihrana koštičavog voća

Prema obliku ploda voćne vrste - marelica, breskva, višnja, trešnja, šljiva, nektarina, spadaju u grupu koštićavog voća. Za svoj rast i razvoj traže duboka, strukturirana tla, bogata hranjivima i organskom tvari. Intenzivan uzgoj koštićavog voća obuhvaća gnojidbu na zalihu, odnosno meliorativnu gnojidbu, a kasnije gnojidbu prema životnim i godišnjim ciklusima.

Listopad je mjesec u kojem se uglavnom većina voćnih vrsta nalazi u fazi priprema za prelazak u zimsko mirovanje.

Koštičavo voće trešnja,višnja ,kajsija,šljiva,breskva,../ za start u proljeće priprema se u jesen zadnjom folijarnom prihranom i to prije opadanja lišča dok je još lišče fiziološki aktivno. Folijarnom prihranom se stvara rezerva u korjenu i kori drveta /korjenove dlačice i korijen rastu u jesenskom periodu i akumuliraju hranjiva .

Hranjivi elementi dušik, cink, bor mogu biti limitirajuči faktori u proizvodnji koštičavog voča, a to je posebno izraženo na tlima visokog pH ( preko 7 ) te ako tla sadrže veću količinu fosfora ili se koristi nedozreli stajnjak (postoji blokada hraniva).

Potrebe koštičavih voćaka za dušikom, borom, cinkom posebno su izražene u proljeće kada kreće vegetacija te će ih biijka koristiti iz rezerve stvorene jesenskom prihranom preko lista.

Preparati:
 • Multi N /Dušik ukupni 40% ---18% NH2 11%NO3 11%NH4
 • KELATEX B / 17%B 3% L aminokiseline 2% Organski ekstrati
 • KELATEX Zn /25% Zn 3% L aminokiseline 2% Organski ekstrati
 • Tropicel /10%B 10%Zn 0,5% Mo 3% L aminokiseline 2% Org. ek.
 • Ca+B/20%Ca 6%B 3% L aminokiseline 2% Organski ekstrati

Navedeni preparati za jesensku folijarnu prihranu koštičavog voča samo su dio programa AGRIMATCO d.o.o te uvidom u program folijarne prihrane koštičavog voća povećava se mogućnost za visoki i kvalitetni urod.

Nedostatak dušika, bora i cinka:
 • Nedostatak dušika izaziva slab vegetativni porast, kratke i tanke mlade grane, slabije razgranjavanje, lako otpadanje plodova uskoro po oplodnji i raniji završetak vegetacije i zriobe plodova. Pojačana je osetljivost prema mrazu, bolestima i štetočinama. Manjak dušika uzrokuje opću neravnotežu biljnog metabolizma.
 • Nedostatak bora izaziva pojavu sitnog lišča u vidu rozete na vrhovima porasta i sušenje samih vrhova. Kod šijiva je zapaženo sušenje mladih grana. Na deblima dolazi i do pucanja kore, a na peteljkama do pojave plutastih tkiva. Bor je neophodan element u procesu oprašivanja i oplodnje, jer potiče formiranje peludne cjevčice a uključen je i u translokaciju kalcija i biljnih hormona.
 • Nedostatak cinka izaziva sušenje vrhova, skraćivanje internodija i pojavu zakriljalih listova u rozetama. lzmeđu glavnih nerava Iišče dobija žučkastu boju, kovrdža se i postepeno suši. Na manjak cinka posebno su osetljive šijiva, trešnja, kajsija, jabuka, kruška, i orah. Plodovi su im nejednaki po veličini, a često i deformirani.

Folijarna prihrana koštičavog voća

1. faza – od početka cvjetanja do početka listanja
 • U ovog fazi preporuča se folijarno korištenje Bioplexa u količini 0,7 – 1L/ha za jačanje biljnih funkcija – antistres (aminokiselina prolin).
2. faza – pojava pupoljka
 • Za bolju cvatnju i oplodnju koristiti Kalex Cu, folijarno u količini 1-1,5 L/ha ili Amcopaste 12-30-6 kroz sustav kap na kap 50-150 g po stablu.
 • Kalex Cu je tekuće gnojivo s visokim sadržajem bakra, a Amcopaste 12-30-6 je NPK folijarno gnojivo koje smanjuje rast algi i stvaranje kamenca unutar sustava za navodnjavanje.
3. faza – prije cvatnje
 • U fazi klijanja polena i zametanja plodova koristiti folijarno Kelatex Ca+B, Kelatex B ili Tropicel u količini 1-1,5 kg/ha.
 • To su vodotopiva gnojiva za folijarnu primjenu za bolju cvatnju i oplodnju.
4. faza - nakon cvjetanja

 • U prvoj primjeni nakon cvjetanja za razvoj lisne mase i plodova preporuča se:
  • Novalon 20-20-20+TE, folijarno, u količini 5-8 kg/ha
  • Multi N, tekuće folijarno gnojivo koje sadrži 40% dušika, folijarno, u količini 2L/ha
  • Amcopaste 13-13-13, kroz sustav kap na kap, u količini 50-150 g po stablu
 • Drugu primjenu ovim preparatima ponoviti za 10 dana.
5. faza – prva primjena nakon formiranja ploda
 • Gnojivo YaraLiva Calcinit koristiti za kvalitetu plodova, otpornost na stres i bolesti, folijarno u količini 5 kg/ha.
6. faza – 10 dana nakon primjene calcinita
 • Calcium mainstay za bolje čuvanje plodova, koristiti folijarno 3L/ha.
7. faza – sazrijevanja plodova
 • U fazi sazrijevanja plodova, prihranu vršiti svakih 10 dana folijarno, vodotopivim gnojivom Novalon 6-12-36+3MgO+TE u količini 5-8 kg/ha + Bioplex, biostimulator, u količini 0,5-0,7L/ha. Na taj način biljka vrši akumulaciju šećera, poboljšava obojenost, težinu i čvrstoću plodova.
8. faza - 10 dana nakon primjene novalona
 • Calcium mainstay za bolje čuvanje plodova, koristiti folijarno 3L/ha ili Barrier 1-1,5L/ha.
9. faza – pred berbu
 • Pred berbu koristiti vodotopivo gnojivo Agro-K, folijarno 1-1,5 kg/ha i na taj način se povećava udio suhe tvari u plodovima, daje dobru obojenost plodova.
10. faza – nakon berbe (višnje, trešnje)
 • U fazi stvaranja rezervi za pojačani rast pupoljaka iduće sezone, folijarno se preporuča vodotopivo gnojivo Novalon 12-48-6+TE (5kg/ha) ili Kalex Cu (1-1,5L/ha) + Trazex (1 kg/ha) ili Oligomix 1 kg/ha.

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima koristiti Bioplex, folijarno 0,5-1 L/ha čime se stiče otpornost na sušu, tuču, visoku vlagu i bolesti.

Folijarna prihrana višnje (PDF)


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci