Kukuruz ima visok proizvodni potencijal pa da bi se taj potencijal iskoristio, gnojidbom se treba osigurati sva potrebna hranjiva u dovoljnoj količini.


Prihrana je važna agrotehnička mjera u većini poljoprivrednih kultura, pa tako i u kukuruzu jer tada biljke usvajaju najviše hraniva unešenih u tlo ili putem lista, a koja poslije utječu na kvantitetu i kvalitetu prinosa.

Kukuruz osnovna hraniva, dušik, fosfor i kalij, usvaja tijekom vegetativnog stadija do oprašivanja. Fosfor i kalij na većini tala unose se gnojidbom u osnovnoj obradi.

Gnojidbom u osnovnoj obradi, hraniva fosfor i kalij se raspodjeljuju u zoni najviše razvijenog korijenovog sustava. U odnosu na fosfor i kalij, dušik je hranivo koje je u pravilu bolje primijeniti u dopunskoj obradi tla.

Folijarnu prihranu potrebno je obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima kako bi se izbjeglo oštećenje lista.

Gnojiva primijenjena folijarno biljka odmah usvaja, ali kukuruz podnosi male koncentracije i potrebno je koristiti posebno pripremljena gnojiva za tu svrhu.

Pročitaj

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci