Folijarna prihrana kukuruza

Kukuruz ima visok proizvodni potencijal pa da bi se taj potencijal iskoristio, gnojidbom se treba osigurati sva potrebna hranjiva u dovoljnoj količini.


Prihrana je važna agrotehnička mjera u većini poljoprivrednih kultura, pa tako i u kukuruzu jer tada biljke usvajaju najviše hraniva unešenih u tlo ili putem lista, a koja poslije utječu na kvantitetu i kvalitetu prinosa.

Kukuruz osnovna hraniva, dušik, fosfor i kalij, usvaja tijekom vegetativnog stadija do oprašivanja. Fosfor i kalij na većini tala unose se gnojidbom u osnovnoj obradi.

Gnojidbom u osnovnoj obradi, hraniva fosfor i kalij se raspodjeljuju u zoni najviše razvijenog korijenovog sustava. U odnosu na fosfor i kalij, dušik je hranivo koje je u pravilu bolje primijeniti u dopunskoj obradi tla.

Folijarnu prihranu potrebno je obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima kako bi se izbjeglo oštećenje lista.

Gnojiva primijenjena folijarno biljka odmah usvaja, ali kukuruz podnosi male koncentracije i potrebno je koristiti posebno pripremljena gnojiva za tu svrhu.

Folijarna prihrana kukuruza:

1. faza
 • Od početka razvoja listova pa do 6. Lista kukuruza, da bi se ubrzao porast i ostavrio brži razvoj korijena preporuča se korištenje sljedećeg:
  • Vodotopivo gnojivo Novalon 12-48-6+TE (3kg/ha) ili Amcopaste (2kg/ha) na 200-300 L vode/ha.
  • Trazex, gnojivo sa visokom koncentracijom mikroelemenata u fazama rasta, u količini 0,5-1 kg/ha na 200-300 L vode/ha.
 • Novalon i Trazex se mogu miješati sa herbicidima, a za poboljšanje učinka folijarnih gnojiva preporuča se Inex, okvašivač i penetrator u količini 150 ml/ha.
2. faza
 • Za kondiciju usjeva i poboljšanje otpornosti na stresne uvjete u fazi od 6. do 9. lista, preporuča se korištenje vodotopivog gnojiva Novalon 20-20-20+TE (3kg/ha) ili Amcopaste (3kg/ha) na 200-300 L vode/ha, kao i gnojiva sa visokom koncentracijom cinka, Kelatex Zn u količini 1 kg/ha na 200-300 L vode/ha.
 • Novalon i Kelatex Zn se mogu miješati sa herbicidima na bazi sulfuron urea, nema zastoja u rastu, a za poboljšanje učinka folijarnih gnojiva preporuča se Inex, okvašivač i penetrator u količini 150 ml/ha.
3. faza
 • U fazi intenzivnog porasta (do 80cm) koristiti Novalon 20-20-20+TE (5-7 kg/ha na 200-300L vode) i Bioplex (0,3-0,5 L/ha na 200-300L vode).
 • Novalon i Bioplex su važni za razvoj lisne mase i akumulaciju asimilata, povećavaju otpornost biljke na sušu, doprinose povećanju prinosa i kvaliteti zrna.
 • Bioplex je biostimulator koji se treba koristiti tokom cijele vegetacije, posebno u nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe. U Bioplexu je veliki utjecaj organskih ekstrakata, aminokiselina i fitohormona, smanjujenegativni učinak herbicida, bolesti i štetnika.
 • Koristiti ga u dozi 0,5L/ha na 200-300L vode.

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci