Folijarna gnojidba lijeske

Prinos lijeske ovisi o velikom radu koji pravovremeno treba obaviti. Kako je pravilno gnojiti i zaštititi od bolesti i štetnika. Lijeska je vrlo zahvalna višegodišnja kultura, ali još premalo zastupljena. Uspjeh u uzgoju i dobivenom prinosu lijeske ovisi o velikom radu koje treba pravovremeno i na odgovarajući način obaviti. Jedan od važnih radova u uzgoju lijeske je provođenje meliorativne gnojidbe koju treba obaviti nakon kemijske analize tla. Na taj način tlo se opskrbljuje osnovnim makroelementima (NPK). Od četvrte godine gnoji se kompletna površina mineralnim NPK gnojivima i to u jesenskom periodu koristeći gnojiva sa visokim udjelom kalija (oko 150 kg/ha kalij), a u proljeće je potrebno vršiti prihranu dušikom (od 250-300 kg/ha KAN).

Osim nužne zaštite protiv bolesti i štetnika te gnojidbe granuliranim gnojivima za potpuni uspjeh u uzgoju lijeske, potrebno je, u određenim fazama rasta, obavezno koristiti određene formulacije folijarnih gnojiva i biostimulatore. Kompletni biostimulator - BIOPLEX - je odličan za jačanje biljnih funkcija u periodima veće metaboličke aktivnosti lijeske.

BIOPLEX je organski proizvod koji povećava otpornost na niske i ektremno visoke temperature, a ima brojne korisne karakteristike:
 • Povećava otpornost na bolesti i štetnike;
 • Primjenjuje se u bilo kojoj fazi rasta u dozi 0,5 - 1 l/ha;
 • Sadrži fitohormone auksin, giberelin i citokinin, L-aminokiseline i organske ekstrate.

Primjena Bioplexa izvodi se s folijarnim gnojivima i pesticidima. Folijarna gnojidba je dopunska prihrana koja će uveliko utjecati na prinos i kvalitet plodova.

Zašto je bitna folijarna gnojidba lijeske?
 • Nadomješta nedostatak hranjiva kada je to biljci najpotrebnije;
 • 1 kg hranjiva kojeg biljka prima preko lista zamjenjuje višestruko veću količinu od one koju prima preko korijena, npr: N 1:4, Mg 1:75, Zn 1:12, Fe 1:100, B 1:5;
 • Niske temperature u proljeće, višak vlage u tlu, sušni period, oštećenja uslijed tuče i drugi nepovoljni uvjeti neće uvelike utjecati na prinos ako se koriste određena folijarna gnojiva i biostimulator.
Na tržištu su preporuka NOVALONI - folijarna gnojiva različitih formulacija za pojedine razvojne faze lijeske koja osim osnovnih makroelemenata (NPK) sadrže i bitne mikroelemente (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
 • Ne sadrže otrovne i netopive spojeve
;
 • Lako se tope i ne rade grudice te nema štopanja dizni
;
 • Primjena je kroz sustav kap po kap i folijarno preko lista.

Novalon dolazi u raznim formulacijama: Novalon 12:48:6 + TE, Novalon 19:6:20 + 2 MgO + TE, Novalon 20:20:20 + TE, Novalon 15:5:35 + TE, Novalon 6:12:36 + 3MgO + TE, Keymag 10:0:40 + 2MgO, Novalon 0:5:35 + 4,5MgO + TE.-

Od velike važnosti je i pravovremena primjena bitnih sekundarnih (Ca) i mikroelemenata (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) koji imaju veliku ulogu u periodu formiranja pupova, cvjetanju i oplodnji te je obavezna primjena kad se formiraju plodovi i počinje razvoj jezgre u ljusci.
Upravo Trazex, Kelatex B, Tropicel, Kelatex Zn - koji sadrže bitne mikroelemenate i L-aminokiseline i organske ekstrate dokazano utječu na rast i razvoj pune jezgre u ljusci i samog zdravlja lijeske.

Za puni učinak djelovanja pesticida i folijarnih gnojiva potrebno je koristiti okvašivač, aktivator i penetrator INEX koji omogućava puni učinak pesticida te ne dozvoljava da se otopina u atomizerima pjeni te skida postojeću pjenu sa pesticida koji se pjene (na 500 l vode ide 0,25 l INEX).

Folijarna prihrana ljeske

1. faza – od 15. travnja do 1. svibnja
 • U ovom periodu se preporuča korištenje vodotopivog gnojiva Novalon 20-20-20+TE u količini 3kg/ha za intenzivan porast i bioplexa u količini 0,5-0,7 L/ha za jačanje otpornosti biljke na temperaturne razlike.
2. faza – intenzivna vegetacija i oplodnja (traje oko 45 dana)
 • U fazi intenzivne vegetacije i oplodnje preporuča se korištenje:
  • kombinacije gnojiva Kelatex Ca+B, Kelatex Zn i Novalon 20-20-20+TE
   • Kelatex Ca+B u količini od 1 kg/ha, koristi se u svim fazama razvoja biljke kada se očekuju visoki prinosi i kvalitet
   • Kelatex Zn u količini 0,5 kg/ha, vodotopivo gnojivo sa visokom koncentracijom cinka
   • Novalon 20-20-20+TE u količini 3kg/ha, vodotopivo gnojivo koje utječe na razvoj korijenovog sustava, intenzivnu cvatnju, bolju vegetaciju i otpornost na bolesti i nepovoljne uvjete.
  • ili kombinacije gnojiva Tropicel i Novalon 20-20-20+TE:
   • Tropicel 1-1,5 kg/ha, vodotopivo gnojivo za bolju cvatnju i oplodnju
   • Novalon 20-20-20+TE u količini 3kg/ha, vodotopivo gnojivo koje utječe na razvoj korijenovog sustava, intenzivnu cvatnju, bolju vegetaciju i otpornost na bolesti i nepovoljne uvjete.
   • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih nojiva i treba ga koristiti u količini 0,15 L/ha na 200-300L vode/ha.
3. faza – zametanje i naljevanje plodova (30 dana)
 • Vodotopivo gnojivo Novalon 19-6-20+2MgO+TE ili Keymag 10-0-40+2MgO koristiti u fazi zametanja i naljevanja plodova, u količini 3-5 kg/ha, a gnojivo Yara Liva Calcinit koristiti u količini 3-5 kg/ha za formiranje ploda.
 • Bioplex, biostimulator koji pospješuje metaboličku aktivnost biljke, koristiti u količini 0,5L/ha u kombinaciji sa vodotopivim gnojivom Novalon 19:6:20+2MgO+TE ili Keymag 10:0:40 + 2MgO.
4. faza – zrioba i berba
 • Vodotopivo gnojivo Novalon 0-5-35+4,5MgO+TE, koristiti u količini 5kg/ha jer magnezij pojačava fotosintezu u ovoj fazi, a Calcium Mainstay, tekući kalcij, za poboljšanje kvalitete ploda, rast ploda i zdravu ljusku, u količini 3L/ha.
  • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 0,15 L/ha na 200-300L vode/ha.
5. faza – nakon berbe prije opadanja lišća (nakon 15 dana)
 • Bitna primjena za sljedeću vegetacijsku godinu zasniva se na primjeni vodotopivog gnojiva Novalon 6-12-36+3MgO+TE ili Novalon 0-5-35+4,5MgO+TE u količini 5-8 kg/ha.
 • U ovoj fazi takođe je važna primjena jednog od sljedećih gnojiva:
  • Kelatex B (visoka koncentracija bora), u količini 1-1,5 kg/ha
  • Trazex (koncentracija mikroelemenata)
  • Tropicel (za bolju cvatnju i oplodnju),
 • A na tlo razbacati u širini krošnje granulirano gnojivo sa povećanim kalijem GRANU POTASSE (50,3%).
 • Obavezna primjena Inexa, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 0,15 L/ha na 200-300L vode/ha.
  • BIOPLEX* koristiti u stresnim situacijama

  • NOVALONI* mogu se koristiti s pesticidima, osim kada se koriste uljne formulacije ili postoji zabrana miješanja

  • INEX * koristiti za puni učinak - kao aktivator i okvašivač

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze