Folijarna prihrana lucerne

Lucerna je jedna od navažnijih biljaka za hranidbu svih vrsta domaćih životinja. Osim što je bogata vitaminima, to je biljka sa visokim sadržajem bjelančevina, a najveći dio nalazi se u lišću.

To je biljka koja ima dva stadija razvoja: prvi stadij se odigrava u prvoj godini u kojoj se lucerna uglavnom ukorjenjuje (Rootex), kada je prinos sijena mali te drugi stadij koji se odigrava u ostalim godinama, a prinos sijena je daleko veći negoli u prvoj godini.

Folijarna prihrana lucerne

U početnom porastu lucerne od 8-10 cm visine vrlo je bitan razvoj korijenovog sustava i visoki protok fosfora. U ovoj fazi preporuča se korištenje rootexa (0,5 kg/ha na 200-300L vode/ha) i trazexa ili oligomixa (0,5-1 kg/ha na 200-300L vode/ha).

  • Rootex je stimulator rasta i razvoja korijena, a trazex je visoka koncentacija mikroelemenata u fazama rasta i cvjetanja.

Nakon prvog otkosa, 10 cm visine lucerne, koristiti bioplex u količini 0,6 L/ha na 200-300L vode/ha.

Nakon drugog otkosa, 10 cm visine lucerne, koristiti bioplex u količini 0,6 L/ha na 200-300L vode/ha.

Nakon svakog otkosa, 10 cm visine, i porasta lucerne do faze 10-15 cm, obavezna je primjena Bioplexa 0,6 L/ha na 200-300L vode/ha. Bioplex pospješuje kondiciju usjeva, otpornost na sušu, bolje ukorijenjavanje i preživljavanje.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci