Makro i mikro elementi u obliku koji je dostupan biljkama

Makro elementi Kemijski simbol Oblik dostupan biljkama
Kisik O O2, H2O
Ugljik C CO2
Vodik H H2O
Dušik N NO2-, NH4+
Fosfor P H2PO4-, HPO42-
Kalij K K+
Kalcij Ca Ca2+
Magnezij Mg Mg2+
Sumpor S SO42-
Bakar Cu Cu+, Cu2+
Cink Zn Zn2+
Mangan Mn Mn2+
Željezo Fe Fe3+, Fe2+
Bor B BO32-, B4O72-
Molibden Mo MoO42-
Klor Cl Cl-