Folijarna dopunska gnojidba masline

Maslina iz tla koristi dušik i kalij a slabo fosfor ,zahtjeva dosta kalcija i magnezija a od mikroelemenata traži puno bora cinka željeza i bakra.

Već pri pripremi tla za sadnju treba voditi računa o gnojidbi, jer samo tada, a poslije za života masline vrlo teško, možemo dublje slojeve tla obogatiti odgovarajućim hranivima. Zato je dobro napraviti kemijsku analizu tla prije sadnje.

Folijarna dopunska gnojidba masline

1. faza – proljetna folijarna gnojidba pred cvatnju
 • Proljetnu folijarnu gnojidbu obaviti prije cvatnje gnojivima Kelatex B i Kelatex Ca+B u količini 1 kg/ha (1%) za bolju cvatnju i oplodnju. Nakon cvatnje ponoviti gnojidbu istom dozom gnojiva.
2. faza – nakon cvatnje, početak razvoja ploda
 • Gnojidbu u sljedećoj fazi obaviti 10-15 dana nakon završene cvatnje kada započinje faza razvoja plodova. Usled nedostatka mikroelemenata (potiču aktiviranje enzima) opadaju plodovi i zaostaju u rastu. Gnojidba se vrši gnojivom Trazex (0,5-1 kg/ha) ili Oligomix (100-150 gr/100 L vode).
 • Obavezno korištenje biostimulatora Bioplex u ovoj fazi u kolučini 0,5-0,7 L/ha.
3. faza – tjekom vegetacije
 • Gnojiva Multi N i Novalon 20-20-20 (5-8 kg/ha) primjeniti rano ujutro ili kasno naveče uz dodatak biostimulatora Bioplexa (0,5-0,7 L/ha) ili Aminotona (1-1,5 L/ha), i gnojidbu izvršiti jednom mjesečno, može i sa zaštitiom.
4. faza – porast plodova
 • Tokom porasta plodova, svakih 15 dana primjeniti Calcinit u količini 5 kg/ha ili Calcium Mainstay 3L/ha.
 • Prskanje kalcijem obavlja se 3 - 5 puta tijekom rasta ploda do same berbe.
 • ZADNJU PRIMJENU KALCIJEM OBAVITI SA KALCIJ OKSIDOM BEZ PRISUSTVA DUŠIKA (Calciyum mainstey CaO) u količini 3L/ha.
5. faza – kraj 6 mjeseca, početak 7 mjeseca
 • Kalex Cu je tekuće gnojivo sa visokim sadržajem bakra i ono se primjenjuje u ovoj fazi u vrijeme otvrdnjavanja koštice u količini 1-1,5 L/ha ili 100-150 ml/100L vode. Takođe se potiče sinteza ulja u plodovima i prirodna otpornost na bolesti (helatni bakar).
 • Tretman gnojivom Kalex Cu ponoviti nakon 10-15 dana što će značajno utjecati na uljnost i kvalitetu.
6. faza – tjekom ljeta
 • Ljeto je najvažniji period za razvoj plodova masline, ali i period kada je biljka pod velikom stresom usljed suše, visokih temperatura i manjka vode.
 • Preporučamo korištenje Bioplexa ili Aminotona, visoke koncentracije organske materije i aminokiselina u dozi 0,5-0,7 L/ha, svakih 15 dana ili po potrebi uz primjenu zaštite.
7. faza – početak zriobe
 • Maslina ima potrebu za velikom količinom kalija i magnezija koji potiče fotosintezu, te preporučamo korištenje vodotopivog gnojiva Novalon 6-12-36 + 3MgO ili Keymag 10-0-40+2MgO u količini 5 kg/ha ili Agro-K (1-1,5 kg/ha) za bolju sintezu ulja i veći randman plodova. Gnojiva se mogu primjeniti uz zaštitu.
8. faza – u jesen nakon berbe
 • Nakon berbe plodova korištenje gnojiva Tropicel ili Kelatex B ili Trazex u količini 2 kg/ha je od velike važnosti. Biljka vrši skupljanje u korijenu i stvara rezerve i zato je bitno imati na raspolaganju bor, željezo i mikroelemente u proljeće.
 • Ova gnojiva se mogu izmješati s granuliranim gnojivom i razbacati oko stabla ili poprskati.

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci