Folijarna dopunska gnojidba masline

Maslina iz tla koristi dušik i kalij a slabo fosfor ,zahtjeva dosta kalcija i magnezija a od mikroelemenata traži puno bora cinka željeza i bakra.

Već pri pripremi tla za sadnju treba voditi računa o gnojidbi, jer samo tada, a poslije za života masline vrlo teško, možemo dublje slojeve tla obogatiti odgovarajućim hranivima. Zato je dobro napraviti kemijsku analizu tla prije sadnje.

Folijarna dopunska gnojidba masline

Pročitaj
1. faza – proljetna folijarna gnojidba pred cvatnju
2. faza – nakon cvatnje, početak razvoja ploda
3. faza – tjekom vegetacije
4. faza – porast plodova
5. faza – kraj 6 mjeseca, početak 7 mjeseca
6. faza – tjekom ljeta
7. faza – početak zriobe
8. faza – u jesen nakon berbe

Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci