Osnovna podjela biljnih hranjiva

Potrebni (esencijalni, biogeni) elementi:
  • Makroelementi: C, O, H, N, P, K, S, Ca, Mg
  • Mikroelementi: Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, Ni
Korisni elementi:
  • Co, Na, Si, Al, Se, V, Ti, La, Ce
Nekorisni i toksični elementi:
  • Cr, Cd, U, Hg, Pb, As
Element Simbol Raspoloživi oblik Kategorija
Ugljik C CO2 Organski elementi koje biljke usvajaju iz zraka, vode i hranjivih tvari tla
Vodik H H2O
Kisik O O2
Dušik N NO3-, NH4+ Primarni makroelementi potrebni biljkama u većim količinama
Fosfor P H2PO4-, HPO42-
Kalij K K+
Kalcij Ca Ca2+ Sekundarni makroelementi potrebni biljkama u manjima količinama
Magnezij Mg Mg2+
Sumpor S SO42-, SO32-
Bor B BO33-, H3BO3 Mikroelementi potrebni biljkama u malim količinama
Klor CI CI
Bakar CU CU2+
Željezo Fe Fe2+, Fe3+
Mangan Mn Mn2+
Molibden Mo MoO42-
Cink Zn Zn2+
Nikal Ni Ni2+