Potrebe biljaka za mikroelementima

Biljka Bor Bakar Mangan Cink
Jabuka ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Šečerna repa ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Kupus ✲ ✲
Citrusi ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Djetelina ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Kukuruz ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Salata ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Luk ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Breskva ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Krumpir ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Soja ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Duhan ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
Rajčica ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲ ✲
žiarice ✲ ✲ ✲ ✲
Visoka potreba: ✲ ✲ ✲    Srednja potreba: ✲ ✲    Niska potreba: