Presadnice u kontejnerima

Vrlo važan tehnološki postupak u povrtlarskoj proizvodnji je proizvodnja presadnica.

Proizvodnja povrća iz presadnica je sigurnija, zbog kraćih rokova plodonošenja i berbe. Presadnice za ranu proizvodnju se uzgajaju u zaštićenim grijanim prostorima (plastenici, staklenici, klijališta).

U proizvodnji presadnica važno je sljedeće:
  • Prije sjetve dezinfekcija prostora i posuda u kojima se uzgajaju presadnice;
  • Sjetva kvalitetnog i deklariranog sjemena;
  • Primjena gotovog supstrata;
  • Pridržavanje rokova sjetve;
  • Osiguravanje adekvatnih uvjeta: temperature i vlage zraka, temperature i vlažnosti supstrata, pravodobne prve prihrane, preventivnih mjera zaštite i pravi odabir vremena presađivanja.

Prihrana presadnica u kontejnerima

Za prvu prihranu presadnica koristi se ROOTEX, stimulator rasta i razvoja korijena, 10-15 dana nakon nicanja biljke i to zaljevanjem u količini 30-50 gr/10L vode.

Druga prihrana se vrši 10 dana nakon prve prihrane uz korištenje gnojiva Novalon 12-48-6+TE zaljevanjem u količini 30-50 gr/10L vode.

Rootex i Novalon 12-48-6+TE su neophodni za razvoj korijenovog sustava.

Za vrijeme intenzivnog rasta biljke korstiti KALEX Cu, tekuće gnojivo s visokim sadržajem bakra(Cu), u količini 20-30ml na 10 L vode za spriječavanje gljivičnih oboljenja.

Rootex, Novalon 12-48-6+TE i Kalex Cu se mogu primjenjivati preko lista (folijarno) ili zalijevanjem i potapanjem rasade.

Neposredno prije sadnje unijeti u tlo H-85, poboljšivač kvaliteta i boljeg rasta biljaka, u količini 1 kg/1000 m2.

Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima.

Preporučamo koristiti okvašivač INEX kod svake folijarne primjene u dozi od 50 ml na 100 L vode.


Preporuke Agrimatco za uzgoj hibrida povrća su orjentacionog karaktera te nisu obavezne. Prikupljene su kroz niz godina od vodećih povrtlara te Agrimatco ne snosi odgovornost kod različitih rezultata uzgoja pošto su sve prikazane vrste povrća uzgajane u idealnim uvjetima. Preko 80 godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!