Folijarna prihrana šećerne repe

Šećerna repa je industrijska biljka koja se uzgaja za proizvodnju šećera, zbog visoke koncentracije saharoze u njezinom zadebljanom korijenu. Šećerna repa sadrži 75 % vode, 16 - 18 % šećera, 5 - 6 % celuloze i 2 - 3 % ostalih supstanci, uključujući i minerale.

Za proizvodnju visokih prinosa dobre kvalitete korijena šećerne repe tlo, pored ostalog, treba imati dobre zalihe bora i magnezija, jer ih šećerna repa iznosi više nego druge kulture, i to bora  300-500 g/ha te magnezija 60-80 kg/ha.

Pri nedostatku bora proizvodnju visokih prinosa dobre kvalitete korijena šećerne repe tlo, pored ostalog, treba imati dobre zalihe bora, jer pri nedostatku bora nastaju morfološke anatomske i fiziološke promjene na biljkama šećerne repe. Takve biljke ostaju nerazvijene, izumiru začeci najmlađih listova, a na glavi i  unutrašnjoj strani peteljke nastaju pukotine. U uvjetima nedostatka bora korijen repe ostaje nerazvijen, a sadržaj je šećera u njemu smanjen. Nedostatak magnezija u tlu također uzrokuje smanjenje prinosa i kvalitete korijena. Taj element, osim što je prijeko potreban za promet energije i rezervnih tvari, ulazi u sastav molekule klorofila. Zato se prvi simptomi nedostatka magnezija pokazuju u obliku ograničenih žutih područja na rubovima listova srednje dobi. Žuta područja šire se između žila i kroz nekoliko tjedana lišće postaje nekrotično.

Fosfor ima vrlo veliku ulogu u izgradnji korijena (Rootex), koji je posebno bitan u  početku vegetacije.

Nedostatak fosfora uzrokuje sporiji i slabiji razvoj biljke (manji prinos), te sporije i slabije nakupljanje šećera (manji sadržaj šećera)

Folijarna prihrana šećerne repe:

1. faza – do 6 listova
 • U prvoj fazi prihrane šećerne repe za razvoj korijenovog sustava, rast korijena u dubinu i kondiciju usjeva preporuča se korištenje kombinacije preparata rootex i bioplex.
  • Rootex u količini 0,5-1 kg/ha na 200-300L vode/ha, a bioplex u količini 0,5L/ha na 200-300L vode/ha.
  • Inex – okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 1-1,5 dl/ha na 200-300L vode/ha.
2. faza – do 8 listova
 • U fazi rasta šećerne repe do 8 listova kada je najvažnije stvoriti otpornost na bolesti truljenja korijena, tada koristiti vodotopivo gnojivo Novalon 20-20-20+TE (3kg/ha na 200-300L vode/ha) i gnojivo Kelatex B ili Tropicel (1-1,5 kg/ha na 200-300L vode/ha).
  • Novalon 20-20-20+TE je vodotopivo gnojivo sa visokim sadržajem osnovnih elemenata i predstavlja idealno riješenje za folijaran tretman većine biljaka.
  • Kelatex B je gnojivo sa visokom koncentracijom bora, L-aminokiselina i organskih ekstrakata koje treba primjeniti prvi puta u fazi od 6-8 listova, a drugi puta prije zatvaranja redova.
  • Tropicel je suho topivo gnojivo, koje osim mikroelemenata cinka, bora i molibdena sadrži i L-aminokiseline i organske ekstarkte.
  • Inex – okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 1-1,5 dl/ha na 200-300L vode/ha.
3. finalna faza rasta – faza zatvaranja redova
 • Za povećani prinos, šećer i manju pojavu bolesti koristiti sljedeću kombinaciju:
  • Kelatex B, gnojivo sa visokom koncentracijom bora, u količini 1-1,5 kg/ha na 200-300L vode/ha
  • Novalon 6-12-36+3MgO+TE ili Novalon 0-5-35+4,5MgO+TE, vodotopiva gnojiva namjenjena ujednačenom sazrijevanju, kvalitetnoj pigmentaciji i sadržaju suhe tvari u plodovima. Kalij (K) garantira visok sadržaj šećera u plodu, nalijevanje zrna i otpornost na sušu.
  • Gnojiva koristiti u količini 3-5kg/ha na 200-300L vode/ha
  • Bioplex, biostimulator koji pospješuje otpornost na sušu, koristiti u količini 0,5L/ha na 200-300L vode/ha.
  • Inex – okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 1-1,5 dl/ha na 200-300L vode/ha.
  • Magnezij Mainstay, tekuće mineralno gnojivo bez dušika za pojačanu fotosintezu (Mg 20%) preporuča se u količini 1L/ha na 200-300L vode/ha i treba ga koristiti samostalno, bez miješanja sa drugim gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja.

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe, obavezna je primjena Bioplexa 0,5-0,7 L/ha na 200-300L vode/ha. Koristiti ga za smanjenje negativnog učinka herbicida, bolesti i štetnika jer u sebi ima veliki utjecaj organskih ekstrakta, aminokiselina i fitohormona.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci