Simptomi deficita elemenata biljne ishrane na lišću

Makro i mikro elementi su ključan faktor za pravilan rast i razvoj biljke. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u malim količinama govorimo o mikroelementima.

Makroelementi: Dušik (N), Fosfor (P), Kalij (K), Kalcij (Ca), Sumpor (S) i Magnezij (Mg).
Mikroelementi: Željezo (Fe), Cink (Zn), Bakar (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo) i Bor (B).

Folijarna gnojidba, gnojidba preko lista, zahtjeva prisutnost svih navedenih makro i mikro elemenata. Ukoliko ih nema uopće ili u nedovoljnim količinama, na lišću biljke se javljaju simptomi deficita elemenata biljne ishrane.

Simptomi deficita na starijem lišću mogu biti rasprostranjeni po cijeloj biljci ili lokalizirani
  • Ako su simptomi rasprostranjeni po cijeloj biljci, a donji listovi se suše i odumiru, u pitanju je nedostatak dušika (N) – biljke svijetlozelene, donji listovi žuti, suše se do smeđe boje, stabljike postaju kraće I tanke, i nedostatak fosfora (P) - biljke tamnozelene, često vidljiva crvena ili Ijubičasta boja, donji listovi žuti, suše se do tamnozelene boje, stabljike postaju kraće ili tanje.
  • Ako su simptomi uglavnom lokalizirani, donji listovi se ne suše, ali su šareni ili klorotični, rubovi lista ispupčeno kupasti ili naborano zavrnuti, u pitanju je nedostatak magnezija (Mg) -listovi prošarani promjenom boje ili klorotični, ponekad pocrvene, nekrotične pjege, stabljike tanke, nedostatak kalija (K) - listovi prošarani promjenom boje ili klorotični, male nekrotične pjege između lisnih žila ili blizu vrška i rubova lista, stabljike tanke i nedostatak cinka (Zn) - veće nekrotične pjege ravnomjerno rasprostranjene po listu, ponekad zahvaćaju i žile, listovi tanki, stabljike kratke.
Simptomi deficita na mlađem lišću se javljaju u dva slučaja
  • Kada vršni pupovi odumiru, javlja se izobličenost I nekroza mlađih listova, u nedostatku kalcija i bora. Nedostatak kalcija (Ca) utječe da su mladi listovi svrnuti, a zatim venu od vrha i rubova prema bazi, dok pri nedostatku bora mladi listovi su svijetlozeleni u svom donjem dijelu (osnovica), venu pocevši od osnovice, a listovi su usukano svinuti.
  • Kada vršni pupovi ne odumiru, ali su klorotični ili klonuti, bez nekrotiflnih pjega, u nedostatku bakra. Nedostatak bakra (Cu) utječe da su mlađi listovi klonuti i mlohavi, bez kloroze, a vršak stabljike je slab. Nedostatak mangana (Mn) utječe da su mladi listovi klorotični, nisu klonuti, sa malim nekrotičnim pjegama, a žile ostaju zelene. Lišće bez nekrotičnih pjega u nedostatku željeza (Fe) ima zelene žile, a u nedostaku supora klorotične žile.