Folijarna prihrana soje

Soja je značajna leguminoza u ratarsko - industrijskim kulturama koja razvojem bakterija na korijenu obogaćuje tlo dušikom, fiksirajući ga iz zraka. U kvržicama korijena soje bakterije pretvaraju anorganski dušik iz zraka u amonijski oblik pristupačan biljci. Na aktivnost bakterija utječu fizikalna i kemijska svojstva tla: neutralna reakcija tla, prozračnost te dobre vodozračne osobine tla. U plodoredu prije soje treba izbjegavati suncokret, ozimu uljanu repicu i uzgoj soje u monokulturi.

Gnojidba soje

Dušik i kalij soja zahtjeva u fazi cvatnje i formiranja mahuna, a fosfor i sumpor u vrijeme formiranja i nalijevanja zrna. Soja nema velikih zahtjeva prema gnojidbi dušikom ukoliko su razvijene kvržične bakterije na korijenu, koje fiksiraju dušik iz zraka i mogu sintetizirati 3/4 potrebnog dušika za biljku. Dušična gnojidba pozitivno djeluje na urod soje ukoliko se unosi u proljeće, u vlažno, hladno, slabo plodno i tlo kisele reakcije, jer se tada ne formiraju kvržične bakterije već soja direktno usvaja dodatni dušik iz mineralnih gnojiva. Potrebe soje za hranjivima kreću se ovisno o plodnosti tla i mogućnosti fiksacije dušika.

Folijarna prihrana soje

1. faza – faza treće troliske
 • Za bolje ukorijenjavanje, bolju kondiciju usjeva i dovoljnu količinu makro i mikro elemenata u ovoj fazi preporučamo:
  • Vodotopivo gnojivo Novalon 20-20-20+TE ili Amcopaste 20-50-10, u količini 2-3 kg/ha na 200-300L vode/ha.
   • Novalon 20-20-20+TE je vodotopivo gnojivo sa visokim sadržajem osnovnih elemenata i predstavlja idealno riješenje za folijaran tretman većine biljaka.
   • Amcopasta 20-50-10 se preporuča u fazama razvoja korijena i cvatnje.
  • Uz dodatak vodotopivih gnojiva poželjno je dodati mikroelemente, gnojivo Trazex u količini 0,5-1 kg/ha na 200-300L vode/ha ili Bioplex, stimulator porasta, u količini 0,5L/ha na 200-300L vode/ha. Za što bolji prinos i kondiciju usjeva primjenjuje se Trazex, preparat sa visokom koncentracijom mikroelemenata ili Bioplex, biostimulator koji pospješuje otpornost biljke nakon stresnih uvjeta.
  • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 1,5 dl/ha na 200-300L vode/ha.
2. faza – neposredno prije cvatnje
 • Za bolju oplodnju i porast na visoku temperaturu preporuča se primjena sljedećih kombinacija:
  • Kombinacije vodotopivog gnojiva Novalon 12-48-6+TE ili Amcopasta 20-50-10, u količini 3 kg/ha na 200-300L vode/ha. Novalon 12-48-6+TE ili Amcopasta 20-50-10 su namijenjeni za prihranu biljke pred cvatnju zbog obilnijeg formiranja generativnih organa i produženu cvatnju.
  • Ili kombinacije gnojiva Keltex B ili Tropicel u količini 1 kg/ha na 200-300L vode/ha
   • Kelatex B je gnojivo sa visokom koncentracijom bora koje treba primjeniti jer bor utječe na porast korijena i poboljšava usvajanje dušika te utječe na bolje grananje i vitalnost peludi u cvatnji.
   • Tropicel je suho topivo gnojivo kojim se takođe kod soje pospješuje grananje, dugoročna cvatnja i oplodnja te usvajanje dušika iz tla.
  • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 1,5 dl/ha na 200-300L vode/ha.
3. faza – kada su mahune od 0,5-2cm
 • Kada su mahune veličine od 0,5-2 cm veoma važan element je kalij. Kalij je bitan za nalijevanje zrna i zajedno sa biostimulatorom utječe na povećanje prinosa i kvalitete zrna, kao i na otpornost na sušu.
 • U ovoj fazi se preporuča kombinacija gnojiva Kalex i biostimulatora Bioplex.
 • Kalex se preporuča u količini 1-1,5L/ha na 200-300L vode/ha ili Agro K u količini 1 kg/ha na 200-300L vode/ha.
  • Bioplex, biostimulator, koristiti u količini 0,5L/ha na 200-300L vode/ha, kojom se pospješuje otpornost prema stresnim uvjetima.
  • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 1,5 dl/ha na 200-300L vode/ha.

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe, obavezna je primjena Bioplexa 0,5 L/ha na 200-300L vode/ha. Koristiti ga nakon stresnih uvjeta (negativnog učinka herbicida, bolesti i štetnika, visoke vlage, tuče i suše) jer u sebi ima veliki utjecaj organskih ekstrakta, aminokiselina i fitohormona.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci