Folijarna prihrana suncokreta

Suncokret je jedna od najvažnijih kultura za proizvodnju ulja. Najbolji predusjev za uzgoj suncokreta su strna žita, zatim kukuruz i šećerna repa. Suncokret formira velike količine organske tvari te ima veće potrebe za hranjivima, osobito dušikom, zatim fosforom i kalijem.

Folijarna prihrana suncokreta:

1. faza – do 50 cm visine
 • Unos fosfora i kalija u zonu korijena biljke od većeg je utjecaja nego ako ostanu pri površini. U tom slučaju biljke slabije razvijaju korijen u dublje slojeve tla čime su podložnije polijeganju, jer je slabije zakorjienjavanje. Da bi se to sprečilo u fazi početnog porasta od 7-10 listova, preporuča se korištenje kombinacije Novalona 12-48-6+TE ili Rootexa i Kalex Cu ili Bioplex.
  • Novalon 12-48-6+TE, vodotopivo gnojivo za prihranu biljke u ranoj fazi u vrijeme formiranja korijenovog sustava te za intenzivnu cvatnju. Visoka koncentracija fosfora će pospješiti razvoj korijenovog sustava, utjecati će na bolju vegetaciju, a količina kalija če utjecati na bolju otpornost biljke na bolesti i nepovoljne uvjete. Koristiti ga u količini 3 kg/ha na 200-300L vode/ha.
  • Rootex, za razvoj korijenovog sustava, rast korijena u dubinu i kondiciju usjeva, u količini 0,5 kg/ha na 200-300L vode/ha.
  • Kalex Cu je tekuće gnojivo s visokim sadržajem kelatnog bakra (Cu) i fosfora (P) koji brzo ulazi u list i potiče prirodni obrambeni sistem u biljci. Doza primjene u ovoj fazi je 1-1,5L/ha na 200-300L vode/ha.
  • Bioplex, biostimulator, koristiti u količini 0,7L/ha na 200-300L vode/ha, kojom se pospješuje otpornost prema stresnim uvjetima.
  • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 150 ml/ha na 200-300L vode/ha.
2. faza – neposredno prije cvatnje
 • Kalij omogućava veliku otpornost na sušu i nalijevanje zrna, te povećava prinos i kvalitet zrna.
 • Zato se u ovoj fazi preporuča vodotopivo gnojivo Novalon 10-0-40+2MgO u količini 5-7 kg/ha na 200-300L vode/ha ili Agro K, vodotopivo gnojivo s visokim sadržajem fosfora i kalija, u količini 1 kg/ha na 200-300L vode/ha.
  • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 150 ml/ha na 200-300L vode/ha.

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe, obavezna je primjena Bioplexa 0,5 L/ha na 200-300L vode/ha. Koristiti ga nakon stresnih uvjeta (negativnog učinka herbicida, bolesti i štetnika, visoke vlage, tuče i suše) jer u sebi ima veliki utjecaj organskih ekstrakta, aminokiselina i fitohormona.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci