Folijarna prihrana suncokreta

Pročitaj

Suncokret je jedna od najvažnijih kultura za proizvodnju ulja. Najbolji predusjev za uzgoj suncokreta su strna žita, zatim kukuruz i šećerna repa. Suncokret formira velike količine organske tvari te ima veće potrebe za hranjivima, osobito dušikom, zatim fosforom i kalijem.

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe, obavezna je primjena Bioplexa 0,5 L/ha na 200-300L vode/ha. Koristiti ga nakon stresnih uvjeta (negativnog učinka herbicida, bolesti i štetnika, visoke vlage, tuče i suše) jer u sebi ima veliki utjecaj organskih ekstrakta, aminokiselina i fitohormona.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze


Nedostatci