Folijarna prihrana uljane repice

Pročitaj

Uljana repica je jedna od značajnih uljarica čije su potrebe za hranjivima najveće u razdoblju od početnog proljetnog porasta do početka cvatnje i biljka do te faze razvoja treba biti opskrbljena optimalnim količinama hranjiva kako bi se bolje granala te formirala veći broj mahuna.

Optimalna gnojidba uljane repice osnovni je preduvjet za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Ukupne količine dušika primijenjene u jesen ne bi trebale biti veće od 50 do 60 kg/ha. Veći dio dušika KAN (27%N) primjenjuje se u dvije prihrane, neposredo prije kretanja vegetacije u proljeće i prihrana nakon 20-25 dana.

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe, obavezna je primjena Bioplexa 0,5-0,7 L/ha na 200-300L vode/ha. Koristiti ga za smanjenje negativnog učinka herbicida, bolesti i štetnika jer u sebi ima veliki utjecaj organskih ekstrakta, aminokiselina i fitohormona.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze

Nedostatci