Folijarna prihrana uljane repice

Uljana repica je jedna od značajnih uljarica čije su potrebe za hranjivima najveće u razdoblju od početnog proljetnog porasta do početka cvatnje i biljka do te faze razvoja treba biti opskrbljena optimalnim količinama hranjiva kako bi se bolje granala te formirala veći broj mahuna.

Optimalna gnojidba uljane repice osnovni je preduvjet za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Ukupne količine dušika primijenjene u jesen ne bi trebale biti veće od 50 do 60 kg/ha. Veći dio dušika KAN (27%N) primjenjuje se u dvije prihrane, neposredo prije kretanja vegetacije u proljeće i prihrana nakon 20-25 dana.

Folijarna prihrana uljane repice:

1. faza – faza rasta stabljke
 • U ovoj fazi može doći do blokade postojećeg fosfora u tlu zbog niskih temperatura i visoke vlage, te je veoma bitno biljci dati visoku koncentraciju fosfora kojom se pospješuje ubrzan porast, bolji razvoj korijena i stvaranje generativnih organa.
 • Preporuča se korištenje sljedećih preparata:
  • Novalon 12-48-6+TE, vodotopivo gnojivo za prihranu biljke u ranoj fazi u vrijeme formiranja korijenovog sustava te za intenzivnu cvatnju. Visoka koncentracija fosfora će pospješiti razvoj korijenovog sustava, utjecati će na bolju vegetaciju, a količina kalija če utjecati na bolju otpornost biljke na bolesti i nepovoljne uvjete. Koristiti ga u količini 3 kg/ha na 200-300L vode/ha sa mogućnosti miješanja sa fungicidima i insekticidima.
  • Kelatex B je gnojivo sa visokom koncentracijom bora koje treba primjeniti u količini 0,5-1 kg/ha na 200-300L vode/ha pošto poboljšava fiksaciju dušika, povećava zametanje i oplodnju, otpornost na bolesti, hladnoću i sušu.
  • Bioplex, biostimulator, koristiti u količini 0,5L/ha na 200-300L vode/ha.
  • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 150 ml/ha na 200-300L vode/ha.
2. faza – faza kada je stabljika 50-70 cm, prije izbijanja cvjetnih pupova
 • U fazi velike potrebe sumpora u razvoju uljane repice preporuča se kombinacija Agrofol 650 ili Amcopotato + Bioplex + Inex. Ovom kombinacijom se pospješuje kondicija usjeva, produžena cvatnja i povećana uljnost i prinos.
  • Agrofol 650 je tekuće gnojivo s visokim sadržajem sumpora i koristi se u dozi 5-7L/ha na 200-300L vode/ha, dok je Amcopotato praškasta vodotopiva formulacija, koja uz dušik, sadrži i visoku koncentraciju fosfora, kalij, magnezij, cink i sumpor i koristi se u dozi 3 kg/ha na 200-300L vode/ha.
  • Bioplex, biostimulator, koristiti u količini 0,3-0,5L/ha na 200-300L vode/ha.
  • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 150 ml/ha na 200-300L vode/ha.
3. faza – nakon cvatnje
 • Da bi se povećali uljnost, prinos, kvaliteta zrna preporuča se vodotopivo gnojivo Novalon 6-12-36+3MgO+TE u količini 4-6 kg/ha na 200-300L vode/ha.
 • Preporuča se primjena Bioplexa, biostimulatora, u količini 0,3-0,5 L/ha na 200-300 L vode/ha zajedno sa insekticidima i fungicidima.
 • Inex, okvašivač i penetrator, poboljšava učinak folijarnih gnojiva i treba ga koristiti u količini 150 ml/ha na 200-300L vode/ha.

Tokom cijele vegetacije, u posebno nepovoljnim uvjetima, nakon primjene herbicida i prilikom svake gnojidbe, obavezna je primjena Bioplexa 0,5-0,7 L/ha na 200-300L vode/ha. Koristiti ga za smanjenje negativnog učinka herbicida, bolesti i štetnika jer u sebi ima veliki utjecaj organskih ekstrakta, aminokiselina i fitohormona.


Sve informacije iz kataloga su orijentacijskog karaktera te služe samo kao pomoć ili putokaz profesionalnim uzgajivačima i korisnicima. Prihrana može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti, načinu uzgoja i drugim faktorima. Stoga ove preporuke ne pružaju garanciju uspješnog uroda. Preko osamdeset godina uspješnog poslovanja Agrimatco je sigurnost proizvođača na dobar odabir!


Fenofaze

Nedostatci