Značaj folijarne prihrane

Folijarna gnojidba je način ishrane bilja putem lista. Ona ne može zamijeniti osnovnu gnojidbu, ali može nadomjestiti nedostatak hranjiva kada je to biljci najpotrebnije. 1 kg hranjiva kojeg biljka prima preko lista, zamijenjuje višestruko veću količinu od one koju prima putem korijena, npr. Dušik 1:4, Magnezij 1:75, Cink 1:12, Željezo 1:100, Bor 1:5. Višak vlage u tlu, stres, suša, oštećenja uslijed tuče i drugi nepovoljni uvjeti daleko manje utječu na prinose ukoliko se koriste folijarna gnojiva.

Neophodni elementi iz tla često su nepristupačni biljkama. Na pristupačnost elemenata u tlu utječu razni čimbenici, kao što su: hladno vrijeme, tip zemljišta, pH vrijednost zemljišta i količina vlage. U zavisnosti od navedenih čimbenika, u tlu mogu nedostajati elementi u pristupačnom obliku, bez obzira na primjenu osnovne ili predsjetvene gnojidbe. Biljke imaju potrebe za elementima u određenim fazama rasta i razvoja, koje ne može uvijek zadovoljiti osnovna ili predsjetvena gnojidba, pa se u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji, folijarna prihrana smatra neophodnom agrotehničkom mjerom.

Pristupačnost hranjiva s obzirom na pH vrijednost tla

Biljke različito usvajaju makro i mikro elemente s obzirom na pH vrijednost tla. Kako bi se poboljšalo usvajanje hranjiva, biljkama je potreban i unos L-aminokiselina i organskih ekstrakta.

L-aminokiseline i organski ekstrakti u biljci izloženoj stresu, omogućavaju biljci brzi povratak u optimalne uvjete razvoja. Huminske i fluvinske kiseline povećavaju usvajanje elemenata i istovremeno stimuliraju rast i funkciju korijena, posebno ukoliko se gnojivo primjenjuje fertirigacijom.

Folijarna prihrana daje sigurnost proizvođaču da će biljka usvojiti hranjiva u kratkom vremenskom intervalu i u točno određenoj fenofazi, kada su joj najpotrebnija. Folijarnom prihranom utječemo da kvalitet ploda (veći hektolitar), povećavamo imunitet biljke, smanjujemo pojavu mnogobrojnih bolesti te poboljšavamo mogućnost čuvanja u skladištu. Novaloni i amcoloni su vodotopiva folijarna gnojiva u formulacijama prilagođenim razvojnim fazama biljaka, koja osim makroelemenata sadrže i izbalansirane količine mikroelemenata.

Najveći meksički proizvođač Cosmocel je razvio formulacije, koje osim makro i mikro elemenata sadrže i L-aminokiseline i organske ekstrakte i fitohormone. Svako biljno hranjivo ima određenu fiziološku ulogu u biljci. U slučaju nedostatka pojavljuju se tipični simptomi nedovoljne ishrane. Vrlo je važno na vrijeme primijetiti i prepoznati nedostatak pojedinog hranjiva. Još je bolje preduhitriti eventualni nedostatak.


U suvremenoj biljnoj proizvodnji, gnojidbu treba smatrati investicijom, nikako troškom!